* HYBOMA geeft gratis een lucht-water warmtepomp (uit het gamma door HYBOMA aangeboden) aan klanten die tussen 01.10.2022 en 31.12.2022 een aannemingsovereenkomst afsluiten met HYBOMA voor het bouwen van een woning. Actievoorwaarden: Geldig bij het afsluiten van een definitief uitvoerbare aannemingsovereenkomst voor de bouw van een nieuwe volledige woning (niet van toepassing op appartementen) met HYBOMA NV als hoofdaannemer tussen 01/10/2022 en 31/12/2022. Geldig voor particulieren en professionelen woonachtig / met zetel in België. Betreft een toestel uit het gamma door HYBOMA aangeboden (voor woningbouw geschikt) exclusief installatiekost. Aanbod niet cumuleerbaar met andere commerciële promoties van Hyboma. HYBOMA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen dan wel zonder opgave van reden deze actie op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het toekennen van een gratis lucht-water warmtepomp zonder opgave van reden en zonder dat HYBOMA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.