Terug naar overzicht

Deze documenten heb je nodig wanneer je gaat bouwen

Je eigen huis bouwen is sowieso een hele onderneming.

Er komt ook nog eens heel wat administratie bij kijken. Wij geven jou hieronder een handig overzicht van alle verplichte documenten die je voor, tijdens en na het bouwen van je nieuwe woning nodig hebt. Zo zie je zeker niets over het hoofd!

documenten-nodig-bouw-hyboma

1. Omgevingsvergunning

Je nieuwe woning moet verplicht een omgevingsvergunning hebben voor je kan beginnen bouwen. Je architect vraagt dit document aan bij de gemeente waar je van plan bent te bouwen. Hij of zij brengt tegelijkertijd ook andere formulieren in orde, zoals reglementering rond regenwater en overheidsstatistieken.

2. EPB-verslag

Elk nieuwbouwproject moet sinds 2006 bepaalde energienormen halen. Een EPB-verslaggever bekijkt voor de aanvang van de werken of het S-peil en E-peil van je bouwproject in orde zijn. Het S-peil bepaalt hoeveel energie je woning zal nodig hebben om de temperatuur op peil te houden. Het E-peil geeft aan wat de energieprestatie van je woning is in normale omstandigheden. De regel is: hoe lager het S-peil en het E-peil, hoe energiezuiniger je woning is. Ook checkt de EPB-verslaggever of voldaan is aan de eisen op vlak van de grond, ventilatie, oververhitting en de delen die in contact staan met de buitenomgeving. Als je huis eenmaal gebouwd is, moet de verslaggever nog eens terugkomen voor een definitief eindverslag.

3. Postinterventiedossier

Een veiligheidscoördinator garandeert de veiligheid op jouw bouwwerf voor en tijdens het bouwen van jouw nieuwe woning. Nadat de werken aan jouw huis voltooid zijn, krijg je een postinterventiedossier. Hierin staan de bouwplannen en alle belangrijke informatie over de uitgevoerde werken, detailplannen van elektriciteit en leidingen, lastenboek en onderhoudsinstructies.

4. Controleattesten van de uitgevoerde werken

Voor jouw nieuwe huis officieel opgeleverd wordt, heb je eerst verschillende controle-attesten nodig. Dit garandeert dat alle werken volgens de wettelijke bepalingen zijn uitgevoerd. Om welke attesten gaat het precies? Keuring elektrische installatie

Je elektrische installatie moet eerst gekeurd worden voor je huis mag aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dit moet gebeuren door een erkend keuringsorganisme.

Keuring gasinstallatie

Ook de gasinstallatie in je nieuwe woning moet een officiële keuring krijgen voor de aansluiting op het gasnet.

Keuring waterinstallatie

Je waterinstallatie heeft eveneens een keuringsattest nodig van een erkende instantie voor je nieuwe woning op he water- en rioolnet kan worden aangesloten.

Keuring stookolie

Als er een stookolietank geplaatst wordt in je nieuwe woning moet een erkende keuringsdienst een officieel attest komen afleveren.

Keuring zonnepanelen

Je moet een keuringsattest aanvragen voor de zonnepanelen op jouw nieuwe woning. Dit kan bij de netbeheerder en de gewestelijke instanties.

Welke documenten heb je nodig bij de verkoop van je woning?

Benieuwd welke documenten je nodig hebt wanneer je jouw huis verkoopt? Wij maken het lijstje voor jou compleet.

Contacteer ons voor meer advies