Terug naar overzicht

Een bodemattest voor je woning: wat is het?

Als verkoper moet je de toekomstige eigenaar van je grond of pand een bodemattest overhandigen voor jullie de verkoop officieel maken via een compromis. Dit attest is bedoeld om de nieuwe eigenaar te informeren over de bodemkwaliteit. Hieronder vind je terug wat er precies in een bodemattest staat en waar je het kan aanvragen.

akte-woning-hyboma

Wat staat er allemaal in een bodemattest?

In het bodemattest staat vermeld of de bodem van het onroerend goed dat je wil verkopen verontreinigd is en of verder onderzoek of sanering van de bodem nodig is. Via dit attest wil de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) de nieuwe eigenaar beschermen en voorkomen dat hij of zij onverwachte uitgaven moet maken om eventuele vervuilde grond te laten saneren.

Risicogronden vs niet-risicogronden

Men maakt een onderscheid tussen risicogronden en niet-risicogronden. Een risicogrond is een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was. Men heeft het hier over fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging met zich mee kunnen brengen. Via deze online tool van de overheid kan je achterhalen of een stuk grond een risicogrond is.

Wat met risicogronden?

Wanneer je een risicogrond wil verkopen, heb je een bodemattest nodig én moet er een geldig oriënterend bodemonderzoek gebeuren. Een bodemsaneringsdeskundige neemt in dat geval grond- en grondwaterstalen om verontreiniging te detecteren. Als er effectief sprake is van bodemverontreiniging dan moet de ondertekening van het compromis uitgesteld worden. De verkoper moet dan eerst een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering laten uitvoeren.

In het geval van een niet-risicogrond heb je enkel een bodemattest nodig. Meestal gaat het om een blanco bodemattest. Dit betekent dat de grond geen risicogrond is en er geen bodemonderzoek plaatsgevonden heeft. De OVAM beschikt hier niet over relevante gegevens over de bodemkwaliteit en is niet op de hoogte van eventuele verontreiniging. Iets wat niet wil zeggen dat de bodem ook effectief niet verontreinigd is.

Waar kan ik een bodemattest aanvragen?

Je kan het bodemattest schriftelijk aanvragen bij de OVAM via dit aanvraagformulier. Meestel regelt de notaris dit echter zelf via het webloket. Hij of zij deelt dan de inhoud van het bodemattest met de koper voor het ondertekenen van de compromis.

Wat is de kostprijs van een bodemattest?

Je betaalt 55 euro voor een volledig kadastraal perceel of 222 euro als het om een deel van een kadastraal perceel gaat. Regel je de aanvraag zelf? Dan vind je op het aanvraagformulier de overschrijvingsgegevens terug om de betaling van het attest in orde te brengen. Na betaling stuur je het aanvraagformulier, samen met een plan van het perceel en een kopie van het betalingsbewijs, op naar de OVAM.