Terug naar overzicht

Hoe ben jij financieel beschermd door de Wet Breyne?

Stop je jouw centen in een nieuwbouwwoning?

Dan wil je natuurlijk geen financiële kater oplopen – bijvoorbeeld bij een faillissement van je aannemer. Gelukkig ben je beschermd door de Wet Breyne. Die garandeert dat je alleen betaalt voor de werken die effectief zijn uitgevoerd.

investeringspanden-hyboma

Wat is de Wet Breyne?

tel: je koopt een appartement op plan of een sleutel-op-de-deur woning. Dan betaal je gewoonlijk een voorschot voor iets wat je nog niet in handen hebt. Hoe ben je zeker dat je werkelijk krijgt waar je recht op hebt? Door de bescherming van de Wet Breyne: die vereist een duidelijk en volledig contract tussen jou en de aannemer.

In de geschreven overeenkomst staan onder meer afspraken over:

  1. de overeengekomen totaalprijs
  2. de na te leven uitvoeringstermijn
  3. de verplichte voorlopige en definitieve oplevering
  4. het voorschot, waarbij jij maximaal 5 procent van de woningprijs voorschiet
  5. de solvabiliteitswaarborg, waarbij de aannemer 5 procent van de bouwprijs in een fonds stort voor een eventueel faillissement

Het contract bevat doorgaans ook info over de betalingsmodaliteiten, een clausule voor prijsherziening en een bijlage met gedetailleerde plannen en bestekken.

Wanneer geldt de Wet Breyne?

De Wet Breyne geldt niet voor elke aankoop van onroerend goed. Wanneer dan wel? Als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet.

  1. Je laat je woning bouwen voor huisvesting of gemengd gebruik (bijvoorbeeld om je beroep uit te oefenen).
  2. Je koopt een afgewerkt pand dat wordt gezet door één aannemer.
  3. Je doet minstens één betaling vóór de voltooiing van de werken.

Draagt jouw aannemer of projectontwikkelaar het label van het ‘Charter van de Woning­Bouwers'? Dan engageert hij zich om de Wet Breyne strikt na te leven.

Waarom is er een Wet Breyne?

De Wet Breyne wordt ook de Woningbouwwet genoemd. Die werd van kracht op 9 juli 1971. Reden: het gebeur de weleens dat bouwfirma’s vooraf te veel voorschot vroegen voor een nog te bouwen woning. Ging de firma failliet? Dan bleef de koper achter zonder (volledig) huis en zag hij zijn geïnvesteerde centen nooit meer terug.