Terug naar overzicht

Bouwen met beide voeten op de grond.

Grondsondering en hoogtemeting brengen duidelijkheid.

Voor veel mensen is het bouwen van een woning de belangrijkste financiële stap die ze in hun leven zetten. Sta je zelf aan de vooravond van je bouwverhaal, dan neem je natuurlijk graag alle details van dat proces één voor één onder de loep. Een belangrijk aspect blijft daarbij vaak wat onderbelicht: de grondsondering. “Wie later geen onvoorziene kosten wil, laat best zo’n sondering uitvoeren”, zegt Johan, technisch adviseur bij Hyboma.

Stabiliteit opmeting 2maart23 10

De juiste funderingen

Het klinkt als een torenhoog cliché: een degelijk huis staat op een stevige grond. Toch kan het daar in de praktijk wel eens misgaan. “In Vlaanderen bevinden veel bouwgronden zich op licht samendrukbare lagen, zoals klei”, zegt Johan. “Daar kan een standaardfundering volstaan. Maar soms bevinden er zich ook turf- of zandlagen in de ondergrond. Die kunnen voor onstabiliteit zorgen. Niemand wil na verloop van tijd barsten, verzakkingen of scheuren in zijn woning zien verschijnen. Omdat een grondsondering je alle cruciale info verschaft over de ondergrond en over het geschikte funderingssysteem, verdient ze zeker wat meer aandacht. Bij Hyboma werken we voor onze grondsonderingen samen met meerdere gespecialiseerde firma’s. Ze maakt niet alleen duidelijk welk funderingssysteem ideaal is, ze brengt ook snel meer duidelijkheid over het budget dat je voor je bouwplannen zal moeten vrijmaken.”

Standaard in voorstudie

Een grondsondering is niet verplicht. Toch hameren de meeste architecten erop dat ze wordt uitgevoerd. De architect is namelijk tien jaar aansprakelijk voor de stabiliteit en draagkracht van de constructie. Het is dan ook normaal dat hij absoluut zeker wil zijn dat het gekozen funderingssysteem geschikt is voor je woning. “Verplicht of niet, bij Hyboma behoort een grondsondering standaard tot de voorstudie”, legt Johan uit. “De sondering gebeurt bij ons nog voor we een prijsofferte voor de nieuwe woning opmaken. Dat is dus nog vóór de klant de grond effectief aankoopt. Dat laat ons toe een vaste prijs te garanderen, ook voor de funderingen. Ook op gronden die de klant zelf al in bezit had, laten wij altijd een sondering uitvoeren.”

Grondsondering praktisch

Een professioneel uitgevoerde sondering is specialistenwerk. Een sondeertoestel gaat na op welke diepte de stabiele lagen zich bevinden in de ondergrond. Die kunnen aan de oppervlakte, op middelgrote of op grote diepte liggen. Het sondeertoestel onderzoekt de bodemgesteldheid tot een diepte van tien meter op verschillende sondeerpunten. Meestal volstaat dat om te bepalen welk type fundering vereist is. De meest voorkomende types van funderingen zijn sleuffunderingen, funderingsplaten, putfunderingen en keldervloerplaten. Het afgeleverde sondeerrapport voor de architect bevat alle nodige bodem-informatie voor jouw woning, ook de hoogtepeilen, het grondwaterpeil, zettingsberekeningen enz. Verder wordt tegelijk met de grondsondering ook de hoogte van het terrein opgemeten. “Behalve voldoende draagkrachtig moet een bouwgrond ook op de juiste hoogte liggen ten opzichte van het straatniveau”, zegt Johan. “Graaf- of ophogingwerken kosten een hoop geld, en als bouwheer weet je graag op voorhand of er extra kosten zullen moeten worden gemaakt. Een hellend perceel hoeft echter niet altijd een probleem te zijn. Integendeel, een goede architect kan zo’n helling juist benutten. Zeker bij een strakke, moderne woning kunnen hellende percelen als een troef worden uitgespeeld.”

Ontdek hier ons aanbod bouwgronden te koop of ontdek welke garanties de voorstudie jou biedt.