Terug naar overzicht

“Mensen en hun eigen woning zullen altijd voorop staan”

Vanuit een geheel eigen visie op bouwen wist de firma Hyboma de voorbije halve eeuw een steeds grotere groep mensen te overtuigen om hun bouwproject aan hen toe te vertrouwen. “Kandidaat-bouwers willen vooral inspraak en financiële zekerheid”, zegt CEO Wim Verhaeghe. “De Hyboma-aanpak is daar al sinds onze beginjaren volledig op gericht.”

mensen-en-woning-altijd-voorop-hyboma

Hyboma is sinds 1968 actief op de bouwmarkt. De naam is een samensmelting van hypotheekcentrale en bouwmaatschappij. Het was Daniël Verhaeghe (†) de vader van de huidige CEO, die ruim een halve eeuw geleden een geheel eigen visie op bouwen ontwikkelde. “Mijn vader startte zijn carrière als jonge boekhouder bij het toenmalige groentenbedrijf Talpe”, vertelt Wim. “Daar legde hij zich toe op de pachtcontracten met landbouwers uit de streek. Ambitieus als hij was, begon hij in mei 1965 op 28-jarige leeftijd een eigen bemiddelingskantoor, dat hij enkele jaren runde vanuit de ouderlijke woning in Kortemark. De mensen konden er terecht voor alles wat verzekeringen en beleggingen aanging. Al snel breidde hij het kantoor uit met een afdeling hypothecaire leningen en immo. Dat zou de vonk geven voor ons bouw- en vastgoedverhaal.”

Bouwtraject stroomlijnen

“Toen mijn vader in de zestiger jaren zijn eerste stappen zette in de bouw- en vastgoedwereld, was die wereld nog totaal niet zoals we hem nu kennen. Het begrip ‘bouwonderneming’ bestond toen bijvoorbeeld nog niet. Enkel in specifieke sectoren zoals de sociale huisvestingsmaatschappijen werden woningen van A tot Z in één gecoördineerd project gerealiseerd. Wou je als particulier een eigen woning, dan contacteerde je zelf een architect die dan de spil werd in het volledige bouwverhaal. Mijn vader was gedreven door de wens om zoveel mogelijk mensen hun eigen woning te laten bouwen. Daarom bedacht hij een manier om het bouwtraject te stroomlijnen en het bouwen democratischer te maken. Hij werkte een concept uit dat alle spelers, van architect tot aannemers, van grondeigenaars en vergunningverleners tot financiële instellingen samen bracht. Als één van de eerste bouwondernemingen in ons land, nam Hyboma op die manier de rol op zich van coördinator en centraal aanspreekpunt voor de klant. Bouwen werd zo voor veel mensen niet alleen een stuk toegankelijker, kandidaat-bouwers kregen ook meteen veel meer inspraak in alles wat ze verlangden van hun woning.”

Doorgroei tot grondontwikkelaar

Die eerste jaren gebeurde het bouwen bij Hyboma nog volledig in onderaanneming. “In 1975 nam mijn vader twee metsersploegen in dienst. In 1981 kwam er een eigen schrijnwerkerij bij. Toen in de jaren ’80 de economie een sterke krimp doormaakte, beleefden we - samen met zowat de hele bouwsector - enkele moeilijke jaren. De jaren ’90 brachten gelukkig een heropleving. Tegen die tijd was Hyboma ook al doorgegroeid in de richting van grondontwikkelaar en verkavelaar.” Een keerpunt in de hele bouwsector kwam er toen in 1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van kracht werd. “Een enorme ommekeer, ook voor ons”, zegt Wim.


“Het structuurplan zorgde ervoor dat er bij het bouwen vooral op centrumversterking en verdichting moest worden gewerkt. Als grondontwikkelaar, verkavelaar en bouwonderneming hebben we daarop gelukkig snel de juiste antwoorden gevonden. Tot op vandaag bewijzen wij dat bouwen nog steeds mogelijk is wanneer je slim omgaat met ruimte en architectuur. Ook in deze tijden van toenemende bouwgrondschaarste willen we onze bouwkandidaten zo veel mogelijk vrijheid bieden en voor elk budget een betaalbare nieuwbouwwoning aanbieden. Dat doen we onder meer door in te zetten op een mix van verschillende soorten woningen: open, halfopen of ingesloten eengezinswoningen, appartementen ... We bieden keuze uit een afgewerkte woning of een woning die nog gebouwd moet worden. Op die manier zorgen we voor elke klant voor zijn happy home, happy life.”

Nieuwe financieringsmogelijkheden

In 2007 splitste de afdeling Terra² zich af van Hyboma. “In onze verkavelingsafdeling Terra² hebben we ons eigen vermogen, dus alle gronden en gebouwen ondergebracht”, zegt Wim. “Via Terra² financieren wij ook panden en gronden via obligaties. Iedereen kan bij ons dus ook gewoon beleggen. Ons debuut op die obligatiemarkt in 2009 verliep echter niet rimpelloos. Zo nam de FSMA ons in het vizier omdat onze obligatieleningen een te groot risico zouden inhouden voor wie erop inschreef. Een grondige doorlichting, inclusief het opmaken van een uitgebreide prospectus, wees echter uit dat alles correct verliep en veilig was voor de beleggers, temeer omdat we met ons eigen vermogen elk risico ruimschoots dekten.”

Groei en diversifiëring

Met de opening van nieuwe kantoren in Brugge (2001), Gent (2006) en Roeselare (2011) vergrootte Hyboma stelselmatig zijn actieradius. Ook het aanbod werd steeds groter en gevarieerder. “Zo divers de bevolking is, zo divers zijn ook onze woningen. In 2021 hebben we ongeveer 250 woningen verkocht, en ook in 2022 zullen we in die buurt afklokken. We beschikken nog steeds over een gezonde pool van kavels die we in de markt kunnen zetten. Toch blijft het voor onze mensen permanent zoeken naar nieuwe, goed gelegen bewoonbare percelen die we bouwrijp kunnen en mogen maken. Bij Hyboma kun je echter ook bouwen op je eigen bouwgrond. En een unicum in de bouwsector is onze verkoop-en bouwformule. Die is heel interessant voor huiseigenaars die zonder extra kosten zoals overbruggingskredieten graag de overstap willen maken naar een nieuwbouwwoning.”

Investeren in vastgoed

In 2017 werd Realvest opgericht, de investeringspoot van groep Hyboma. “Realvest hebben we in het leven geroepen voor wie op maat wil investeren in nieuwbouw. Heb je zelf grond waarop je wil bouwen of je wil dat wij op zoek gaan naar de ideale plek om jouw investering waar te maken? We bekijken graag de mogelijkheden om voor de klant het maximale rendement te behalen.”

Nieuw hoofdkantoor Kortemark

In 2020 betrok het intussen sterk gegroeide Hyboma-team (in totaal bijna 100 medewerkers) de nieuwe kantoren in Kortemark. “Onze oude locatie was stilaan uit haar voegen gegroeid. Het nieuwe hoofdkantoor, in totaal goed voor 1500 vierkante meter kantooroppervlakte, is een echte eyecatcher. Voor onze mensen en voor de klanten die we verwelkomen, betekent het kantoor een compleet nieuwe beleving. Behalve extra ruimte en uitstraling zorgt het knappe gebouwconcept ook voor meer cohesie onder de collega’s. We beschikken hier over een coffee corner, een bistro, een zonneterras en modern uitgeruste meeting rooms.”

Team hyboma

Klantenbegeleider

Ook in de omgang met de klant liet Hyboma een nieuwe wind waaien. “Mensen met een bouwwens verlangen van ons terecht een uitgebreide service. De keuzes die ze maken hebben altijd een financiële impact en dat zorgt vaak voor twijfels en stress. Daarom riepen we een tweetal jaar geleden de functie van ‘klantenbegeleider’ in het leven. Specifiek voor de periode tussen het tekenen van een contract en het starten van de werken, een periode waarin vaak vragen en onzekerheden opduiken, wijzen we aan elk bouwproject een klantenbegeleider toe. Ze genoten een opleiding vastgoed en zijn beschikbaar voor alle praktische en administratieve vragen. Standaard nodigen wij in die periode de klant trouwens uit op twee vergaderingen: een startvergadering en een opstartvergadering. De startvergadering vindt gewoonlijk plaats een tweetal weken na het ondertekenen van het contract, de opstartvergadering vlak voor de start van de werken. Die manier van werken vermijdt onnodige stress en zorgt voor duidelijkheid bij de klant. Ook doorheen en lang na het bouwtraject blijven onze mensen bereikbaar voor hulp en advies. Kortom: met de focus op resultaat en een betrokken en open houding, nemen onze medewerkers en bouwpartners hun verantwoordelijkheid om de “happy home, happy life” voor onze klanten waar te maken.”

Ontdek meer over Hyboma Of vervoeg ons team