Terug naar overzicht

Nieuwe woning? Omgevingsvergunning verplicht!

De plannen van je nieuwbouwwoning krijgen goed vorm.

Jij staat te popelen om die eerste spade in de grond te steken. Maar eerst moet je nog een omgevingsvergunning bekomen natuurlijk. Zó gaat dat in zijn werk.

nieuwe-woning-omgevingsvergunning-verplicht-hyboma

Wanneer moet je een omgevingsvergunning aanvragen?

Ga je (ver)bouwen? Dan verandert jouw woning straks de ruimtelijke ordening. Daarom ben je meestal verplicht om een aanvraag tot omgevingsvergunning te doen vóór je de eerste baksteen legt.

Als je een nieuwbouw zet, moet je sowieso een bouwaanvraag in­dienen. Plan je kleinere werken – zoals slopen, aanbouwen of renoveren? Dan is zo’n vergunning niet altijd nodig.

In dat geval ga je het best even langs bij de dienst Ruimtelijke Ordening van je gemeente.

Waar moet je jouw bouwaanvraag indienen?

Het basisdocument voor je omgevingsvergunning staat voor je klaar op Omgevingsloket.be. Die kun je indienen op twee manieren: digitaal via Omgevings­loket.be of op papier bij de dienst Ruimtelijke Ordening van je gemeente. Gewoonlijk neemt je architect dat voor zijn rekening. De gemeente checkt binnen de dertig dagen of je vraag ontvankelijk en volledig is. Daarna verloopt de verdere afhandeling uit­sluitend online. Handig: jij raadpleegt altijd en overal de actuele status van je dossier én je bespaart papier.

Wanneer krijg je het verdict van je omgevingsvergunning?

Na de indiening van je bouwaanvraag start de gemeente doorgaans de gewone procedure. Ze organiseert dan een openbaar onderzoek om na te gaan of bepaalde burgers bezwaren hebben tegen je bouwplannen – bijvoorbeeld omdat je inkijk hebt in hun tuin. Na 105 tot 120 dagen hoor je de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Je krijgt daarvan een afschrift. De vergunning wordt ook aangeplakt bij je bouwgrond gedurende 30 dagen.

Heeft er na 35 dagen niemand administratief beroep aangetekend? Dan mag je de werken opstarten. Belangrijk: vergeet niet om de gemeente daarvan op de hoogte te brengen. Wist je trouwens dat je na de toekenning van de vergunning binnen de 2 jaar moet starten? Anders speel je ze opnieuw kwijt.

Vereenvoudigde procedure

In uitzonderlijke gevallen volstaat een vereenvoudigde procedure voor je aanvraag tot omgevingsvergunning. Er volgt dan geen openbaar onderzoek. Binnen de 60 dagen krijg je het verdict.