Terug naar overzicht

Pol en Marina schakelden Hyboma in voor grondontwikkeling

Enkele jaren geleden erfden Pol en zijn zus een 55 are groot stuk bouwgrond vlak bij het centrum van Ieper. Ze besloten Hyboma in te schakelen om van dit ideaal gelegen perceel negen mooie bouwkavels te maken. “De formule van verkavelen en bouwen met recht van opstal, die Hyboma ons aanbood, bleek in ons geval de juiste keuze,” zegt Pol.

Pol-marina-hyboma

Vreemden waren ze niet voor elkaar. Hyboma bouwde 39 jaar geleden al een vrijstaande woning in Vlamertinge voor Pol (62) en zijn vrouw Marina (60). “Daniël Verhaeghe, de vader de huidige Hyboma-zaakvoerder, volgde destijds de werkzaamheden zelf op”, herinnert Pol zich. “Hij vuurde zijn mensen vriendelijk maar kordaat aan en hij was pas tevreden wanneer elk detail helemaal in orde was. Die gedrevenheid om voor de klant het beste uit de brand te slepen is mij altijd bijgebleven. Zelf ben ik sinds kort met pensioen, mijn vrouw is nog actief als verpleegster. Hoe de zaken in de toekomst zullen lopen weet niemand natuurlijk, maar wij wilden absoluut vermijden dat we te lang in een te grote, onaangepaste gezinswoning zouden blijven wonen. Wij wilden daarom graag tijdig onze intrek nemen in een nieuwbouw, met slechts één volledige bouwlaag en twee slaapkamers. In overleg met mijn zus besloot ik een verkavelaar in te schakelen die ons stuk grond van in totaal 55 are in negen mooie bouwkavels zou verdelen, waarvan mijn vrouw en ik er één voor onze eigen woning zouden nemen. Doordat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan hier een aantal specifieke voorschriften oplegde, onder meer de aanleg van een wadi met zacht hellende oevers voor de opvang van regenwater, kon een deel van de grond niet verkaveld worden. Toch was er aan weerszijden van de nieuwe autoluwe straat plaats voor tweemaal vier koppelwoningen op percelen tussen 250m² en 400m².”

STORMLOOP OP BOUWGROND

“Opvallend was dat, zodra we de verkoop van de bouwgrond hadden aangekondigd, de geïnteresseerden zich meteen in groten getale kwamen melden. Liefst veertien partijen toonden interesse voor dit gunstig gelegen stuk bouwgrond, dat op slechts vier minuutjes wandelen ligt van de Ieperse Grote Markt. Gezien onze eerdere positieve ervaring met Hyboma trokken zij aan het langste eind.”

ZOEKEN NAAR BESTE FORMULE

De eerste Hyboma-bouwervaring die Pol en Marina bijna veertig jaar geleden hadden, lijkt een eeuwigheid geleden. Toch is de aanpak zowel wat het menselijke als het zakelijke aspect betreft doorheen de jaren weinig veranderd. “Ook bij dit nieuwe bouwverhaal hadden we meteen een goed contact met Hyboma-projectontwikkelaar Jimte Mylle”, zegt Pol. “Hij loodste ons vlotjes doorheen de hele verkavelings- en bouwprocedure. Hij stelde ons de formule van Recht van Opstal voor, met ‘inkoopverplichting onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een vergunning voor negen kavels’. Dat betekent dat Hyboma de woningen op onze grond bouwt en eigenaar wordt van de gebouwen, terwijl wij tot de verkoop eigenaar van de grond blijven. In ons geval loopt dat Recht van Opstal gedurende 24 maanden, te beginnen vanaf de oplevering en het verkrijgen van het verkoopbaarheidsattest. Dankzij die oplossing krijgt onze grond een meerwaarde door het feit dat er een gebouw is opgericht. Bovendien worden wij als grondeigenaar niet belast op deze meerwaarde. Omdat wij gedurende het hele traject eigenaar blijven van de gronden, spelen wij ook op alle domeinen op veilig.”

TRANSPARANT EN LUCRATIEF

Bouwen is op vele vlakken, maar zeker op administratief vlak, een kluwen. Zelfs mensen met enige bouwervaring verslikken zich vaak in de procedures en complexe wetgeving. Ook daar zit volgens Pol de sterkte van Hyboma. “Het is een huis van vertrouwen met heel wat jaren op de teller. Ze hebben doorheen de jaren een sterk team van bouwprofessionals aangetrokken, maar ook van mensen die je wegwijs maken en knopen ontwarren. Voor mensen die zoals wij voor een grondontwikkeling stonden, suggereerde Hyboma de perfecte oplossing. Helder, transparant en met respect voor onze eigen wensen. Met het recente bekomen van onze vergunning staat het project nog maar in een beginfase, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we binnenkort de eigenaars zullen worden van onze eigen nieuwbouwwoning én er bovendien nog een mooie spaarcent aan over zullen houden.”

Hyboma slaagde erin om in de vrij ingewikkelde materie van een verkavelingsverhaal helderheid te scheppen. zelf behielden Pol en Marina een kavel van 5are 40, bestemd voor hun eigen nieuwbouwwoning.