Terug naar overzicht

Verkavelde bouwgrond? Check het verkavelingsplan!

Maakt je (potentiële) bouwgrond deel uit van een verkaveling?

Kijk dan zeker vooraf het verkavelingsplan in. Daarop zie je meteen hoe je lot is ingepland in het grotere geheel en welke bouwvoorschriften er gelden.

verkavelde-bouwgrond-check-het-verkavelingsplan-hyboma

Waarom een verkavelingsplan?

Verkavelen? Dat is één stuk grond verdelen in verschillende kavels of percelen. Met de bedoeling om een aantrekkelijk nieuw woon- en/of werkgebied te ontwikkelen. De ruimtelijke ontwikkeling hoort een optimale mix te zijn van gebouwen, wegen en openbaar groen.

De verkavelaar moet een verkavelings­plan opstellen. Dat is een gedetailleerd plan van de verdeling van de grond in afzonderlijke percelen. Het bestaat uit:

 • grafische plannen
 • stedenbouwkundige voorschriften

Zo krijg jij als kandidaat-koper een duidelijk beeld van de mogelijkheden van je perceel.

Verkavelingsplan: grafische plannen

Op de grafische plannen zie je hoe jouw bouwgrond zich verhoudt tot de rest van de percelen – met gedetailleerde oriëntatie. Wat staat er zoal op het verkavelingsplan?

 • wegen
 • voetpaden
 • groenzones
 • voortuinstroken
 • elektriciteitscabines
 • grachten en beken

Wat is het verschil met een verkavelingsvergunning?

Wil een verkavelaar een grond splitsen in meerdere loten? Dan heeft hij daarvoor eerst toestemming nodig. Hij moet daarom een verkavelingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. De officiële naam luidt: omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Zijn percelen mag hij pas verkopen als ze voldoen aan alle voorwaarden in de vergunning – zoals de aanwezigheid van nutsvoorzieningen.

Verkavelingsplan: stedenbouwkundige voorschriften

Je bouwfantasie helemaal de vrije loop laten? Dat is in een verkaveling meestal niet toegestaan. In het verkavelingsplan staan voorschriften waaraan iedere perceeleigenaar zich moet houden. Ze leggen je dus op wat en hoe je kunt bouwen en verbouwen.

 • Hoe breed mag je woning zijn?
 • Hoe diep?
 • Hoe hoog?

Zeker inkijken dus, dat verkavelingsplan. Je vraagt het op bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente, de verkavelaar of de landmeter.