Terug naar overzicht

Wat zijn het kadaster en het kadastraal inkomen?

Het kadaster is een overheidsdienst die alle woningen in België in kaart brengt. Deze dienst bepaalt ook wat straks je ‘kadastraal inkomen’ is. Wat dit precies is, lees je hierna. Het kadaster is ook de officiële bron om te weten wie de eigenaar van een woning is.

kadaster-kadastraal-inkomen-hyboma

Waarom krijgt mijn woning een kadastraal inkomen?

De overheid rekent voor je eigendom een belasting aan: de onroerende voorheffing. Hoe veel of hoe weinig je betaalt, hangt af van je kadastraal inkomen. Hoe dat wordt berekend leggen we zo meteen uit. De regel is: hoe lager je kadastraal inkomen, hoe minder belastingen je betaalt.


Hoe wordt mijn kadastraal inkomen berekend?

Het kadaster schat hoeveel je woning op één jaar tijd zou opbrengen als je het zou verhuren. Hiervoor nemen ze de huurprijzen van het jaar 1975 als uitgangspunt. Vervolgens gaan daar de kosten voor onderhoud en herstellingen vanaf. Het resultaat van hun berekening is het ‘netto kadastraal inkomen’ van je woning. Dit bedrag wordt tenslotte ook nog jaarlijks geïndexeerd. Dit houdt in dat men het kadastraal inkomen jaarlijks vermenigvuldigt met het indexcijfer. Je kadastraal inkomen stijgt dus meestal elk jaar.

Hoe weet ik wat mijn kadastraal inkomen is?

Als je een huis bouwt, komt er iemand van het kadaster langs. Hij of zij bepaalt dan het kadastraal inkomen van je nieuwe woning. Jouw kadastraal inkomen wordt uiteindelijk ook opgenomen in het kadasterplan. Als je je woning later zou verbouwen, moet het kadaster je oude kadastraal inkomen herzien.

Hoeveel tijd heb ik om het kadaster te contacteren?

Belangrijk: verwittig het kadaster in je gemeente uiterlijk 30 dagen nadat je in je nieuwbouwwoning bent getrokken. Of 30 dagen nadat de verbouwingswerken voltooid zijn. Je vindt het kantoor van jouw gemeente terug via de site van het kadaster. Je krijgt je nieuwe kadastraal inkomen via een aangetekende brief toegestuurd. Ben je het er niet mee eens? Je kan binnen de twee maanden bezwaar aantekenen en een nieuw voorstel doen.

Ik ga een bestaand huis kopen: heb ik het kadastraal plan ook nodig?

Ook als je een bestaande woning aankoopt, is het belangrijk om het kadastraal plan te checken. Waarom? Afhankelijk van je kadastraal inkomen betaal je 7% registratierechten.

Waar kan ik het kadastraal plan inkijken?

Je bekijkt het kadasterplan gratis online via de tool CADGIS van de Federale Overheidsdienst Financiën. Op dit plan vind je alle eigenaars van onroerende goederen binnen een straal van 50 km rond je woning terug. Je krijgt er een overzicht van de oppervlakte van de percelen en de kadastrale inkomens. Een deel van deze informatie is echter privé. Hoe vind je jouw woning terug? Dat gaat gemakkelijk via het online kadasterplan via postcode en straatnaam en huisnummer. Als je dat wenst, druk je het kadastraal plan ook rechtstreeks af. Via CADGIS vraag je ook betalende kadastrale uittreksels aan. Je krijgt kosteloos mondelinge informatie over het kadasterplan bij je lokaal kadasterkantoor.