Terug naar overzicht

Deze documenten heb je nodig wanneer je een huis verkoopt

Een huis verkopen brengt heel wat papierwerk met zich mee.

Wij sommen hieronder de documenten op die je zéker niet over het hoofd mag zien als je jouw woning verkoopt. Zo heb je een duidelijk overzicht van alle belangrijke papieren!

hyboma-documenten-huis-verkopen

1. Eigendomsakte

In de eigendomsakte staat beschreven dat jij de eigenaar bent van het pand dat jij wil verkopen. Eventuele erfdienstbaarheden staan ook in deze akte vermeld. Dit betekent dat iemand anders dan de eigenaar ook het recht heeft om een deel van de grond te gebruiken. Het origineel van de eigendomsakte wordt bewaard bij de notaris. Hou hier zeker ook rekening met de kosten die je aan de notaris betaalt.

2. Stedenbouwkundig uittreksel

In een stedenbouwkundig uittreksel vind je zowel een uittreksel uit het plannenregister als het vergunningsregister. In het plannenregister staat de huidige bestemming van het onroerend goed dat je wil verkopen. Het vergunningsregister laat weten of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, of er een verkavelingsvergunning is, of er een bouwovertreding is gebeurd en of er sprake is van een verkooprecht. Je vraagt het stedenbouwkundig uittreksel aan bij de gemeente of via jouw notaris. De kostprijs verschilt van gemeente tot gemeente. Je krijgt het normaal gezien binnen de 30 dagen na je aanvraag.

3. Kadastraal uittreksel en plan

Het kadastraal uittreksel bevat informatie over de exacte oppervlakte, het kadastraal inkomen en de kadastrale gegevens (afdeling, sectie en perceelnummer) van de woning die je wil kopen. Het kadastraal plan geeft ook de perceelgrenzen van je toekomstige eigendom aan. Aan de hand van deze informatie vraag je vervolgens het bodemattest aan. Je kijkt het kadastraal plan gratis online in via de CadGis Viewer. Betalende kadastrale uittreksels vraag je ook aan via deze toepassing.

4. Bodemattest

In een bodemattest bewijst de verkoper dat de grond waarop je toekomstige woning staat niet vervuild is. De OVAM levert dit attest af. Je betaalt hiervoor € 55 per kadastraal nummer.

5. Stookolie-attest

Verwarmt de woning die jij wil verkopen met stookolie? Dan heb je ook een keuringsattest nodig van een erkende keuringsorganisatie, dat overhandigd moet worden aan de koper van jouw woning. In dit stookolie-attest staat dat de stookolietank aan de wettelijke voorschriften voldoet en bijvoorbeeld niet lekt.

6. Keuring elektrische installatie

De keuring van de elektrische installatie moet gebeuren door een erkend keuringsorganisme. Dit is verplicht als de woning is gebouwd na 01/10/1981. Het verslag vermeldt of de elektrische installatie aan de vereisten voldoet. Zo stel je de koper op de hoogte van eventuele gebreken of inbreuken. Het attest is 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende die periode geen aanpassingen aan de installatie gebeurd zijn. Als verkoper sta jij in voor de kosten van dit onderzoek.

7. EPC of energieprestatiecertificaat

Een energiedeskundige maakt het EPC (energieprestatiecertificaat) van je woning op. De EPC-score geeft op een schaal van 0 tot 700 aan hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning. In het attest staan ook aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken.

8. Informatie syndicus en basisakte

Verkoop je een appartement? Dan heb je de basisakte van het gebouw nodig en informatie van de syndicus. De syndicus bezorgt de verslagen van de vergaderingen met mede-eigenaars en een lastenoverzicht.

9. PID of postinterventiedossier

In het postinterventiedossier staan de technische gegevens van je woning vermeld. Met deze informatie kan de koper de woning bouwkundig ontleden. Het gaat om bouwplannen, detailplannen van elektriciteit en leidingen, lastenboek, onderhoudsinstructies …

Dit is erg nuttige informatie voor de koper. Als hij later wilt verbouwen, kunnen zijn architect en aannemer deze documenten heel goed gebruiken. Het postinterventiedossier is verplicht bij nieuwe woningen of woningen die verbouwd zijn na 01/05/2001. 

10. Asbestattest

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert van vóór 2001. Een gecertificeerd asbestdeskundige moet dit attest opmaken.

Handig om te weten: het merendeel van deze documenten en attesten vraagt Hyboma op. Enkel de eigendomsakte en het postinterventiedossier moet je als verkoper zelf aanleveren. De eigendomsakte kan je altijd bij je notaris navragen. Beschik je nog niet over een energieprestatiecertificaat en een keuringsattest voor de elektrische installatie? Dan kan Hyboma dit attest voorzien. Eén ding is zeker: Immo by Hyboma beperkt de administratieve rompslomp zoveel mogelijk.

Welke documenten heb je nodig bij de bouw van een woning?

Benieuwd naar welke documenten je nodig hebt wanneer je een huis bouwt? Wij sommen alle benodigde documenten graag voor je op.